• Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Şuýan etrabynyň Çingyi kölüniň Diezhuang senagat seýilgähi
  • linda@jsgoodpacking.com

KESEL

  • Fork/Spoon/Knife 100% Compostable Bagasse Nature

    Fork / çemçe / pyçak 100% kompostable Bagasse tebigaty

    Fork / çemçe / pyçak, biodegrirlenip bilinýän mekgejöwen gap-gaçlarymyz 45-60 günüň içinde doly kompost.Mekgejöwen esasly önümlerimiz güýçli we çydamly.Olary resmi we resmi däl wakalar üçin ulanyp bolýar.Bej reňki bilen bu kesik ýumşak we daşky görnüşi bilen özüne çekiji.100% iýmit derejesi, zäherli we nol plastmassa - zyýanly himiki maddalary öz içine almaýar we iýmitiňizi hapalamaýar.