• Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Şuýan etrabynyň Çingyi kölüniň Diezhuang senagat seýilgähi
  • linda@jsgoodpacking.com
banner1
banner3
banner2
about

HoşgeldiňizJISH

Biziň kompaniýamyz bir gezek ulanylýan çalt nahar pudagynda dürli müşderiler üçin çözgütleri dizaýn etmekde, öndürmekde we paýlamakda dünýä lideridir.Bahalary, şertleri, göwrümi we önümiň elýeterliligini üpjün edýän has gowy hyzmatlarda olara artykmaçlyk bermek.elementler üpjünçilik zynjyryndaky ähli taraplara goşmaça baha berýär, netijede has oňat iş alyp barýar.

Elementler missiýasy: maksadymyz mümkin boldugyça goşmaça baha bermek.Satyn almagyň artykmaçlyklaryndan başga-da, müşderiler üçin sagdyn üpjünçilik zynjyryny we peýdaly göwrümli artykmaçlyklaryny kepillendirýäris.

köpräk oka

aýratynlyklarymyz

Biziň kompaniýamyz bir gezek ulanylýan çalt nahar pudagynda dürli müşderiler üçin çözgütleri dizaýn etmekde, öndürmekde we paýlamakda dünýä lideridir.

Önümimiz

Zawodymyz bir gezek ulanylýan daşky gurşaw kagyz gap-gaç önümlerini öndürýär we kagyz pulpa paltalaryny, kagyz pulpa gaplaryny, kagyz pulpa gaplaryny we kagyz pulpa gysgyçlaryny we ş.m. öz içine alýar.

  • 1 2

    kädi

Habarlar

Biziň kompaniýamyz bir gezek ulanylýan çalt nahar pudagynda dürli müşderiler üçin çözgütleri dizaýn etmekde, öndürmekde we paýlamakda dünýä lideridir.

  • client1
  • client2
  • client3
  • client4
  • client5